Obchodní podmínky

Seznamte se s obchodními podmínkami .

1. Objednání vzdělávacího kurzu

Přihlášky na kurzy přijímáme e-mailem prostřednictvím rezervačniho systému na našich webových stránkách. Přijaté přihlášky považujeme za závazné. V případě, že je kurz již naplněn, vyrozumíme Vas.

2. Úhrada školení

Kurzy  uhraďte  převodem na účet.
Vyplňte prosím správně naši fakturační adresu. V rámci bankovního převodu uvádějte pro správnou identifikaci variabilní symbol . Daňový doklad obdržíte poštou nebo elektronicky po připsání na účet. Cena školení zahrnuje kurzovné, studijní materiály a malé občerstvení.

3. Storno podmínky

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 6 pracovních dnů před začátkem kurzu. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 6 pracovních dnů před zahájením kurzu, účtujeme 50 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete vyslat náhradníka. Při neúčasti účtujeme kurzovné v plné výši.

4. Organizační změny

Vyhrazujeme si právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat lektor příslušného kurzu, a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, lektor kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.