GDPR

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů (podle obecného nařízení pro ochranu osobních údajů GPDR).

1. Správce a zpracovatel osobních údajů je firma: Mgr.Sykorová Lenka( IĆ 48753548)

2. Jaké údaje zpracováváme a k jakým účelům:

a) Titul, jméno a příjmení – evidence účastníka kurzu

b) E- mailová adresa- pro zaslání informací ohledně nástupu, organizace, případném zrušení kurzu, na který je podaná přihláška

3. Fotografická dokumentace: Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých webových a facebookových stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

4. Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Externí disk s Vašimi emailovými adresami je pod heslem a uchováván v uzamčené kanceláři. Zároveň pravidelně aktualizujeme software.

5. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu, resp. doplnění
  • právo na omezení zpracování
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo vznést námitku

Prohlašujeme: že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou.

Zaškrtnutím políčka a následným odesláním přihlášky na kurz udělujete svůj výslovný souhlas a také potvrzujete, že jste výše uvedené informace přečetl a souhlasíte s uvedeným textem. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje firmy Mgr.Sýkorová Lenka